• GẠCH 100 x 100 CM | GIÁ SỈ

  • Mã sản phẩm: GẠCH 100 x 100 CM
  • Giá: Liên hệ
  • - Kích thước: 1 mét x 1 mét

    - Hiệu ứng bề mặt: Bóng

    - Hàng cao cấp

Hình 1: Gạch 1 mét x 1 mét

Hình 2: Gạch 1 mét x 1 mét vân đá.

Hình 3: Gạch 1 mét x 1 mét vân đá xanh.

Hình 4: Gạch 1 mét x 1 mét vân đá trắng xám.

 

Sản phẩm khác

GẠCH 100 x 100 CM | GIÁ SỈ

GẠCH 100 x 100 CM | GIÁ SỈ

GẠCH 100 x 100 CM | GIÁ SỈ

GẠCH 100 x 100 CM | GIÁ SỈ

GẠCH 100 x 100 CM | GIÁ SỈ
GẠCH 100 x 100 CM | GIÁ SỈ