• GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5

  • Mã sản phẩm: GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5
  • Giá: Liên hệ
  • - Xương đá, đồng chất.

    - Kích thước: 80x80.

    - Hiệu ứng bề mặt: Siêu bóng, siêu cứng

    - Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm khác

GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5

GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5

GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5

GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5

GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5
GẠCH 80x80 TRẮNG KHÓI 5