• GẠCH ÁNH KIM

  • Mã sản phẩm: GẠCH ÁNH KIM
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: Thông dụng 30x60, 80x80 và 60x120cm

    Xuất xứ: Trung Quốc

    HÀNG CAO CẤP

Gạch ánh kim hoặc gạch nhũ vàng là dòng gạch cao cấp, với chất liệu đá 100%, bề mặt phủ nano kim cương siêu cứng, chống trầy và nhũ ánh kim.

Hiện gạch ánh kim hiện có các màu cơ bản:

1. GẠCH ÁNH KIM TRẮNG KHÓI

2. GẠCH ÁNH KIM MÀU KEM

3. GẠCH ÁNH KIM MÀU XÁM

Gạch ánh kim được xem là gu gạch hiện đại được áp dụng cho những ngôi nhà cao cấp.

Các mẫu thông dụng:

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 30x60, hình 1

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 30x60, hình 2

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 30x60, hình 3

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 30x60, hình 4

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 40x80, hình 1

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 40x80, hình 2

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 40x80, hình 3

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim trắng khói 80x80, hình 1

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim trắng khói 80x80, hình 2

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 3

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 3

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 4

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 5

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x0, hình 6

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 7

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 8

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 9

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 10

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 11

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 12

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 13

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 80x80, hình 14

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 60x120 cm , hình 1

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 60x120 cm , hình 2

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 60x120 cm , hình 3

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 60x120 cm , hình 4

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 60x120 cm , hình 5

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 60x120 cm , hình 6

NỘI THẤT CAO NGUYỄN - 528 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ánh kim 60x120 cm , hình 7

CHÚNG TÔI CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CÁC DÒNG GẠCH ÁNH KIM, ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH, VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE  0949 249 071

Sản phẩm khác

GẠCH ÁNH KIM

GẠCH ÁNH KIM

GẠCH ÁNH KIM

GẠCH ÁNH KIM

GẠCH ÁNH KIM
GẠCH ÁNH KIM