• GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT

  • Mã sản phẩm: GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: Nhiều kích thước khác nhau

    Chất liệu: Bê tông sợi

    Xuất xứ: Việt Nam

Gạch bê tông nghệ thuật đang là xu hướng hiện nay, trong bài viết này, gạch men Cao Nguyễn xin giới thiệu những mẫu gạch bê tông nghệ thuật mới nhất hiện nay.

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 1

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D lục giác, hình 2

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D luc giác, hình 3

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D chiếc lá, hình 4

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 5

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 6

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D lông vũ, hình 7

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 8

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D bánh chưng, hình 9

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 11

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 12

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D bông cúc, hình 14

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3d, hình 15

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 16

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 17

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 18

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 20

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D cánh quạt, hình 21

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D lá tròn, hình 22

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D lục giác, hình 23

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D hình mũi tên, hình 24

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 25

Màu sắc có thể làm theo yêu cầu

Để biết thêm thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline: 0949 249 071

Sản phẩm khác

GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT

GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT

GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT

GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT

GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT
GẠCH BÊ TÔNG NGHỆ THUẬT