• GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D

  • Mã sản phẩm: GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: Nhiều loại kích thước

    Sản xuất theo yêu cầu

    Chất liệu: Bê tông sợi

    Xuất xứ: Việt Nam

Gạch bê tông trang trí 3D hiện đang là xu thế, gạch men Cao Nguyễn xin giới thiệu các mẫu gạch bê tông 3D sau:

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 1

Gạch bê tông trang trí 3D lục giác, hình 2

Gạch bê tông trang trí 3D luc giác, hình 3

Gạch bê tông trang trí 3D chiếc lá, hình 4

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 5

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 6

Gạch bê tông trang trí 3D lông vũ, hình 7

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 8

Gạch bê tông trang trí 3D bánh chưng, hình 9

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 11

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 12

Gạch bê tông trang trí 3D bông cúc, hình 14

Gạch bê tông trang trí 3d, hình 15

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 16

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 17

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 18

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 20

Gạch bê tông trang trí 3D cánh quạt, hình 21

Gạch bê tông trang trí 3D lá tròn, hình 22

Gạch bê tông trang trí 3D lục giác, hình 23

Gạch bê tông trang trí 3D hình mũi tên, hình 24

Gạch bê tông trang trí 3D, hình 25

Màu sắc có thể làm theo yêu cầu

Để biết thêm thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline: 0949 249 071

 

Sản phẩm khác

GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D

GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D

GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D

GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D

GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D
GẠCH BÊ TÔNG TRANG TRÍ 3D