• GẠCH GIẢ GỖ

  • Mã sản phẩm: GẠCH GIẢ GỖ
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: 15x80, 15x90, 20x100, 20x120 cm

    Hiệu ứng bề mặt: Mờ

    Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

1. Gạch giả gỗ 15x80 cm (thông dụng)

Gạch giả gỗ 15x80 cm, hình 1

Gạch giả gỗ 15x80, hình 2

Click vào đây xem thêm mẫu giả gỗ 15x80 cm

2. Gạch giả gỗ 15x90 cm

Gạch giả gỗ 15x90 cm, hình 1

Gạch giả gỗ 15x90 cm, hình 2

Click vào đây xem thêm mẫu giả gỗ 15x90 cm

3. Gạch giả gỗ 20x100 cm

Gạch giả gỗ 20x100 cm, hình 1

Gạch giả gỗ 20x100 cm, hình 2

Click vào đây xem thêm mẫu gạch giả gỗ 20x100 cm

4. Gạch giả gỗ 20x120 cm

Gạch giả gỗ 20x120 cm, hình 1

Gạch giả gỗ 20x120 cm, hình 2

Click vào đây xem thêm mẫu gạch giả gỗ 20x120 cm

Để biết thêm thông tin về sản phẩm và giá, vui lòng liên hệ hotline: 0949 249 071

Showroom 526 Lã Xuân Oai, Long Trường, Quận 9

Sản phẩm khác

GẠCH GIẢ GỖ

GẠCH GIẢ GỖ

GẠCH GIẢ GỖ

GẠCH GIẢ GỖ

GẠCH GIẢ GỖ
GẠCH GIẢ GỖ