• GẠCH HỒ BƠI MÀU XANH

  • Mã sản phẩm: GẠCH HỒ BƠI XANH
  • Giá: Liên hệ
  • - Kích thước vỉ: 30x30 cm.

    - Kích thước viên: 4.8x4.8 cm

    - Chất liệu: Thủy tinh cao cấp.

    - Chống trầy.

CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ

Sản phẩm khác

GẠCH HỒ BƠI MÀU XANH

GẠCH HỒ BƠI MÀU XANH

GẠCH HỒ BƠI MÀU XANH

GẠCH HỒ BƠI MÀU XANH

GẠCH HỒ BƠI MÀU XANH
GẠCH HỒ BƠI MÀU XANH