• GẠCH KIS 80x80 | GIÁ SỈ

  • Mã sản phẩm: GẠCH KIS 80x80
  • Giá: Liên hệ
  • - Kích thước: 60x60, 80x80, 45x90, 60x120cm

    - Hiệu ứng bề mặt: Bóng, nhám, mờ.

    - Xương đá.

Sản phẩm khác

GẠCH KIS 80x80 | GIÁ SỈ

GẠCH KIS 80x80 | GIÁ SỈ

GẠCH KIS 80x80 | GIÁ SỈ

GẠCH KIS 80x80 | GIÁ SỈ

GẠCH KIS 80x80 | GIÁ SỈ
GẠCH KIS 80x80 | GIÁ SỈ