• GẠCH LỤC GIÁC 3 | GIÁ SỈ

  • Mã sản phẩm: GẠCH LỤC GIÁC 3
  • Giá: Liên hệ
  • - Kích thước: 20-23cm.

    - Hiệu ứng bề mặt: Mờ.

    - Chất liệu: Xi măng

Mẫu gạch lục giác 200x230 mm thông dụng:

Gạch lục giác lát nền có nhiều kích thước khác nhau nhưng thông dụng vẫn là kích thước 11.5-20-23cm, tức là chiều dài cạnh là 11.5cm, khoảng cách 2 cạnh là 20cm, khoảng cách 2 đỉnh là 23cm hay thường gọi là gạch lục giác 20x23 cm

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL202

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL232

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL236

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL237

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL238

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL244

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL245

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL246

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL249

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL250

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23002

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23003

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23004

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23006

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23007

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23016

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23024

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23025

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23029

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23035

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23057

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23200

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23207

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23209

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23211

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL230028

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác FL23003

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác GC01

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác GC04

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác IL05

Phối cảnh gạch lục giác

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác lát nền

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác ốp tường

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch ốp tường lục giác

 CAO NGUYỄN CERAMIC - 526 LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

Gạch lục giác ốp bếp

>> Clip vào đây để xem màu sắc, kích thước và cách ốp gạch lục giác

Giá gạch lục giác

Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu gạch lục giác, để biết thông tin giá, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 0949249071 - Tư vấn miễn phí

GẠCH LỤC GIÁC 3 | GIÁ SỈ

GẠCH LỤC GIÁC 3 | GIÁ SỈ

GẠCH LỤC GIÁC 3 | GIÁ SỈ

GẠCH LỤC GIÁC 3 | GIÁ SỈ

GẠCH LỤC GIÁC 3 | GIÁ SỈ
GẠCH LỤC GIÁC 3 | GIÁ SỈ