CAO NGUYỄN CERAMIC

 Địa chỉ: 17 Đường A5, Khu Đô Thị Mới Đông Tăng Long, Trường Thạnh, Quận 9 (TP. Thủ Đức)

 Điện thoại: 0949 249 071 (Mr.Chính) - 0966734755 (Nguyễn Bích)

 Email: tathanhco@gmail.com

 Website: www.gachmenoplat.com

Capchat